четвер, 2 лютого 2023 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))


 

 


1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Відділ освіти, культури, молоді та спорту Талалаївської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області; 17200, Чернігівська область, смт. Талалаївка, вул.Вокзальна, 3; код за ЄДРПОУ – 44055284; категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Розподіл природного газу  од ДК 021:2015 65210000-8 Розподіл газу) .

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2023-01-27-002594-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

            Послуга Оператора ГРМ, яка надається Споживачу та включає в себе забезпечення цілодобового доступу Споживача до газорозподільної системи в межах приєднаної потужності його об’єкта і розподіл (переміщення) належного Споживачу (його постачальнику) природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки до межі балансової належності об’єкта Споживача.

            Обов’язковою умовою надання Споживачу послуги з розподілу природного газу є наявність у Споживача об’єкта, підключеного в установленому порядку до газорозподільної системи Оператора ГРМ.

            Санкціонований відбір природного газу з газорозподільної системи здійснюється Споживачем за умови наявності у нього укладеного із постачальником договору постачання природного газу та підтвердженого обсягу, виділеного для потреб Споживача його постачальником на відповідний календарний період, а також відсутності простроченої заборгованості за цим Договором. 

            Якість природного газу, що передається Оператором ГРМ Споживачу на межі балансової належності його об’єктів, має відповідати вимогам, встановленим Кодексом газорозподільних систем.

Величина тиску природного газу на межі балансової належності Споживача повинна відповідати значенням, визначеним в нормативних документах.

Чисельні значення фізико-хімічних показників природного газу, які заносяться до баз даних обчислювачів та/або коректорів об’єму газу, Оператор ГРМ доводить до відома Споживача (за виключенням випадків, коли комерційний вузол обліку Споживача організований на базі побутового лічильника газу) з періодичністю, визначеною Кодексом газорозподільних систем.

Перевірка величини тиску та/або якісних показників природного газу здійснюється Оператором ГРМ на підставі письмової заяви Споживача. У разі надходження такої заяви Оператор ГРМ зобов’язується направити свого представника за місцем виклику протягом двох робочих днів у містах і п'яти календарних днів у сільській місцевості в узгоджений зі Споживачем час.

Порядок визначення чисельних значень фізико-хімічних показників (характеристик) природного газу та врегулювання спірних питань між Сторонами щодо їх визначення чи невідповідності здійснюється відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем. 

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 417254,25 грн. в т.ч. ПДВ 

Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована виходячи із фактичного обсягу спожитого природного газу у попередніх роках, та тарифу на послуги з розподілу природного газу.

 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (далі — Методика).

 

Відповідно до Методики:

ОВрег = V × Цтар,

де: ОВрег – очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V – кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Цтар – ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.

Очікуване споживання на 2023 рік становить 197563,565 м³.

Відповідно до Постанови НКРЕКП № 2777 від 22.12.2021  «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ», тариф на послуги розподілу природного газу становить 1,76 грн. за 1 м³ на місяць (без урахування ПДВ), 2,112 грн. за 1 куб м. на місяць (з урахування ПДВ).

 Загальна вартість предмета закупівлі 2023 року становить:

 2,112 грн. х 197563,57 м³ = 417254,25  грн. (Чотириста сімнадцять тисяч двісті п’ятдесят чотири гривні 25 коп.) в т.ч. ПДВ.

 

7. Процедура закупівлі:

Відповідно до абзацу 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей,  придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. грн,  робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. грн, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та / або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про природні монополії» природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).

Згідно пункту 1 постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів природних монополій» від 19.10.2017 № 1268 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складає та веде реєстр суб'єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг. Внесення до Реєстру відомостей про суб'єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, вносяться НКРЕКП до Реєстру станом на останнє число звітного місяця. Реєстр розміщується щомісяця не пізніше 7 числа на офіційному веб-сайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/), відомості з якого щомісяця до 10 числа на електронних та паперових носіях подаються до Антимонопольного комітету України.

АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» код ЄДРПОУ 03358104, отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу межах території міста Чернігів та Чернігівської області, де знаходиться газорозподільна система, що перебуває у власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРНІГІВГАЗ»  відповідно до постанови НКРЕКП від 19.06.2017 р. № 807 (згідно офіційного сайту Антимонопольного комітету України, а саме ЗВЕДЕНОГО ПЕРЕЛІКУ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ станом на 31.10.2022 у реєстрі суб’єктів природних монополій).

Документальне підтвердження відсутності конкуренції:

1.    ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІКУ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

2. Закон України «Про природні монополії»

3. Постанова НКРЕКП «Про затвердження Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів природних монополій» від 19.10.2017 №1268.

4. ПОСТАНОВА від 19.06.2017 року № 807 «Про видачу ліцензії на розподіл природного газу ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗ».

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар