пʼятниця, 12 липня 2019 р.

Звіт директора Липівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Картавої Оксани Іванівни за 2018-2019 н.р


21 червня 2019 року відбувся звіт директора школи перед громадскістю. Педагогічний колектив школи проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі. На збори були запрошені вчителі, батьки, обслуговуючий персонал, представники агрофірми "Горизонт", виконуючий обов'язки старости села Педько М.А..


1.     І. Загальна інформація про школу.
   У своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Конституцією України, Законами України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними документами.

Рік заснування
1987
Директор школи
Картава Оксана Іванівна, освіта вища, за фахом учитель біології, практичний психолог, спеціаліст вищої  кваліфікаційної категорії,  звання «Старший учитель». Заклад очолює з 01.09.2016р.
Контингент учнів
На кінець 2018/2019 навчального року у 11 класах навчається  90 учнів, з них  у 1 – 4 класах –  37 учні, 5 –9 класах – 36, 10- 11-х класах –   17 учні.
Мова навчання
Українська мова
Профільне навчання
Навчально-виховний процес здійснювався:  1 клас – за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом  Шияна, 2-5,7,8 класи -  за універсальним профілем, 6 клас – індивідуальна форма навчання, 9 клас – поглиблене вивчення історії України (8 учнів), 10 клас – профільні предмети - українська мова і історія України (10 учнів), 11 клас – філологічний профіль (7 учнів).
Педагогічний колектив
 Педагогічний колектив нараховує 21 педагога (20 чоловік -  основні спеціалісти  і 1- за сумісництвом), 20 -   мають вищу освіту і 1- середня спеціальна. Вищу кваліфікаційну категорію мають 11 вчителів, І кваліфікаційну категорію – 3 вчителі, ІІ кваліфікаційну категорію –4 вчителі, категорію „спеціаліст”–3вчителі. Звання «Вчитель-методист» - 1учитель, «Старший учитель» - 6 учителів.
Забезпечення харчуванням
 Гарячим безкоштовним харчуванням на кінець 2018/2019 навчального року  було  забезпечено 37 учнів  початкових класів та 7 дітей пільгових категорій. За рахунок батьківської плати харчується 45 учнів.
Творчий потенціал
Педагогічний колектив працює над науково-методичною проблемою: «Підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження в систему роботи опорних схем та схемо-знакових моделей». Учителі школи беруть активну участь  у районних, обласних та всеукраїнських конкурсах, засіданнях методичних обєднань, районних семінарах.     Педагогічний колектив школи постійно працює над удосконаленням фахової майстерності при підготовці до засідань педагогічної ради,  відпрацьовуючи при підготовці систему роботи по здійсненню індивідуального підходу до особистості дитини. Упродовж року проводилися показові  уроки для колег, районних методичних об’єднань  – це один із шляхів удосконалення педагогічної майстерності та творчої співпраці вчителів, учнів. Інший шлях – самоосвіта вчителя, його знайомство з новими технологіями навчання, тому більшість вчителів школи передплачують методичні газети та журнали України, висвітлюють матеріали своєї роботи на сторінках  ВГ «Основа» (Пугач С.В.). Систематично здійснюються моніторингові дослідження якості освіти, індивідуальних особливостей учнів, процесів адаптації учнів при переході від початкової до середньої школи.
Гурткова робота
У школі працює 6 гуртків : національно-патріотичний «Патріот», художньо-естетичного напрямку «Креативне рукоділля», еколого-природничого напрямку «Юний біолог», спортивний «Міні-футбол», вокальний спів «Книжкова лікарня».

Підвіз учнів
та вчителів
До школи підвозиться 7 вчителів та 5 учнів.
Матеріально-технічне забезпечення
До послуг учнів – 12 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас (18 ПК), спортивний зал, спортивний майданчик,   їдальня, бібліотека.
      Упродовж 2018/2019 н.р   комп’ютерний клас обновився ноутбуком та двома  принтерами та 1 клас -  ноутбуком та принтером.
ІІ . Кадрове забезпечення
     Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.
    У 2018/2019 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 100%.
    Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.
     Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію. Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи.
У 2018/2019 навчальному році була атестована на відповідність раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», звання «Старший учитель» вчитель історії Нужненко Н.В., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вчителю української мови і літератури Руленко Л.М.., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої кваліфікаційної категорії» вчителю фізичної культури Кобишу Я.В.
Під час атестації було вивчено досвід роботи вчителів шляхом відвідування уроків, проведення співбесід, анкетування учнів, батьків, колег, відвідування відкритих уроків та виховних заходів. Практичний психолог школи Іржавська Я.А. провела анкетування для визначення рейтингу вчителів школи серед колег, батьків та учнів. Це дало змогу об’єктивно оцінити роботу кожного вчителя, який атестувався. Загалом атестація пройшла в діловій доброзичливій атмосфері.
Велика увага приділяється роботі щодо своєчасного проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації. З цією метою на початку навчального року складається заявка  на  проходження вчителями курсів з основного предмета і вчителів, які працюють не за фахом або викладають декілька предметів. У 2018/2019 навчальному році 3 педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації при ЧІППО:
- вчитель історії Нужненко Н.В.;
- вчитель математики ДинникЛ.Г.;
- заступник директора  з виховної роботи Пугач С.В.
ІІІ. Методична робота
Згідно з річним планом роботи школи у 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив школи працював над методичною проблемою: «Підвищення ефективності і якості освітнього процесу шляхом впровадження в систему роботи опорних схем і схемо-знакових моделей» і досягли певних результатів на даному етапі, а саме вчителі школи відчули особистісну потребу та психологічну готовність для підвищення професійної компетентності та впровадження у навчально-виховний процес технології опорних схем, на семінарах, конференціях, тренінгах ознайомилися з теоретичними, практичними засадами методичної проблеми, вивчали науково-теоретичні засади та досвід роботи вчителів школи ( Нужненко Н.В., Руленко Л.М.), району, області з впровадження даної технології.
В школі визначена чітка структура методичної роботи, яка складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів: педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльності школи; науково-методична рада, шкільні методичні об’єднання; творчі групи вчителів з певних проблем навчально-виховного процесу.
На початку навчального року було видано наказ по школі від 24.09.2018 №112 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018/2019 навчальному році».
Протягом року відбулися психолого-педагогічні семінари: «Форми організації навчальної діяльності учнів в урочний час з метою підготовки випускників школи до ЗНО та ДПА», «Поняття іміджу. Особливості й складові іміджу педагога. Створення зовнішнього іміджу. Оволодіння культурою педагогічного спілкування – крок до створення позитивного іміджу педагога»
З метою організації підвищення науково-методичного рівня вчителів проведено:
·        теоретичний семінар:
-         гуманізація освітнього  середовища в умовах реалізації Концепції  «Нова українська школа»;
·        Конференція
-         Формування ключових компетентностей учнів засобами уроку;
·        Круглий стіл
-         Організаційно-педагогічні умови ефективного впровадження у практику нових державних стандартів
·        Проблемний стіл
-         Розвиток мотивації учнів до інтенсивної освітньої діяльності
·        Семінар практикум
-         Дидактичні умови оволодіння учнями навчальним матеріалом
·        Методичний тренінг
-           Як організувати роботу на уроці, використовуючи опорні схеми
З метою ознайомлення вчителів із системою і досвідом роботи вчителів, класних керівників, були проведені й проаналізовані відкриті уроки, виховні заходи.
Постійно здійснювався супровід інноваційної діяльності, а саме: надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення інноваційної діяльності педагогічними працівниками школи, організаційно-методична допомога в створенні презентаційних матеріалів. Заслуговує досвід роботи вчителя української мови та літератури Руленко Л.М. із системного  використання технології опорних схем і схемо-знакових моделей.
Використовують інноваційні технології навчання такі вчителі:
- інформаційно-комунікативні технології навчання – вчителі– Картава О.І.,Співак А.В., Динник  Л.Г., Ліщенко Т.С.:
- технологія критичного мислення - вчитель світової літератури  - Соловей Ю.В., Товкач Н.М.;
- технологія колективного способу навчання - вчитель математики  Руленко Л.В.;
- технологія проблемного навчання - вчитель хімії Пугач С.В.;
- ігрові технології навчання - вчителі початкових класів Стась Т.Є, Жолобко В.М., Антоненко Л.М., Пожидаєва Ю.С.;
- технологія опорних схем- вчителі: Борсук К.І., Пугач С.В., Ворошилова В.А., Нужненко Н.В.,  Іржавська Я.А., Руленко Л.М., Зарва В.В., Грабини А.Б..
Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є самоосвіта педагогів. До найважливіших завдань самостійної роботи учителів відносились: вивчення нових програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та методичних особливостей; самостійне засвоєння нових технологій навчально-виховного процесу; оволодіння методологією і методикою педагогічного дослідження; активна участь у роботі науково-методичних семінарів і методичних об'єднань, різних творчих груп; підготовка методичних розробок; систематичне вивчення передового педагогічного досвіду.
Результати самоосвіти вчителі репрезентували на кожному її етапі, брали участь у семінарах-практикумах, теоретичних семінарах, конференціях, методичних тренінгах, круглих, проблемних столах інформуючи на засіданні методичного об'єднання, доповідаючи на психолого-педагогічних семінарах. Самоосвіта є найгнучкішою формою отримання знань, тому що вона здійснювалася на діагностичній індивідуалізованій основі. У червні 2018 року було проведено анкетування педагогічних працівників з метою вивчення проблемних питань і якими питаннями  вчителі могли б  поділитися з колегами. Аналіз анкетування показав, що у вчителів викликають труднощі такі питання:
- впровадження моніторингу в практику роботи та аналіз отриманих результатів;
- використання  педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів.
Одним із важливих видів самостійної діяльності педагога була його індивідуальна робота над шкільною науково-методичною темою. У процесі індивідуальної роботи над науково-методичною темою вчителі вивчали джерела науково-методичної інформації, досвід педагогів-новаторів, аналізували власну педагогічну діяльність з метою подолання недоліків у ній або удосконалення сильних сторін діяльності, теоретичного узагальнення й осмислення власного досвіду. Усі результати фіксували у творчих звітах за минулий навчальний рік.
Вивчення стану викладання навчальних предметів здійснювався згідно з перспективним планом. Результати викладання предметів були заслухані на нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради, докладно проаналізували та оформили у вигляді довідок та наказів по навчальному закладу:
- листопад 2018 р. «Про застосування опорних схем на уроках хімії»;
-  січень 2019р.«Впровадження інноваційних технологій при викладанні зарубіжної літератури»;
- лютий 2019р. «Про родинне виховання у  школі»;
- березень 2019 р. «Про стан психологічного супроводу освітнього процесу»;
- березень «Про  підсумки вивчення стану організації навчально-виховного процесу у групі продовженого дня»;
-  квітень  «Використання технології схемо-знакових моделей на уроках економіки та географії»;
- травень « Про формування в здобувачів освіти практичних навичок, комунікативної компетенції на уроках правознавства».
У 2018/2019 навчальному році було організовано роботу методичних об’єднань учителів-предметників та класних керівників. Змістом роботи методичних об’єднань стала аналітична, організаційна, діагностична, науково-практична та інформаційна діяльність. Були затверджені плани їхньої роботи, науково-методичні проблеми, визначено керівників із числа досвідчених учителів. Завдяки роботі методичних об’єднань удосконалено методики проведення уроків, зріс рівень методичної підготовки, фахової майстерності вчителів-предметників. На своїх засіданнях члени методичних об’єднань обговорювали науково-методичні питання, а також знайомилися з нормативно-правовими документами, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, перспективним педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичними виданнями тощо.
На перше місце поставлено питання наступності між початковою школою і Липівським  дошкільним навчальним закладом: це організація спільних семінарів, педагогічних рад, «круглих столів», на яких обговорювалися навчальні програми, Державні стандарти дошкільних навчальних закладів і початкової школи. На допомогу батькам підключали психологічну службу. Для батьків майбутніх першокласників проводилися Дні відкритих дверей, розроблено пам’ятки, як допомогти дитині адаптуватися в перші дні в школі. При школі для п’ятирічок, які не відвідують дошкільний заклад, працювала підготовча група за програмою «Впевнений старт». Всю роботу з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку було спрямовано на збереження здоров’я, емоціонального благополуччя, розвиток індивідуальності кожної дитини.
Відповідно до річного плану роботи школи на 2018/2019 навчальний рік було проведено спільне засідання методичних об’єднань школи, на якому голови методичних об’єднань вчителів природничо-математичного циклу Динник Л.Г.., суспільно-гуманітарного циклу Зарва В.В., вчителів початкових класів Антоненко Л.М., вчителів художньо-естетичного циклу Соловей Ю.В. і класних керівників Пугач С.В. звітували про роботу методичних об'єднань та результативність навчально-виховного процесу в 2018/2019 навчальному році. Члени методичних об'єднань презентували свої напрацьовані матеріали та роботи учнів.
Недоліками в організації методичної роботи є відсутність у школі достатньої кількості технічних засобів навчання. Більшість вчителів не займалися науково-дослідницькою роботою. Не на належному рівні була представлена школа на районних олімпіадах, науково-дослідницьких робіт МАН. Не всі методичні об`єднання працювали однаково ефективно. Їх засідання не завжди повною мірою відповідали інтересам і потребам вчителів. На жаль, не всі вчителі школи брали участь у виставці учнівських робіт з використанням схемо-знакових моделей, професійних конкурсах. А тому у 2019/2020 навчальному році більше уваги приділяти роботі методичних об'єднань, творчих груп.
Аналіз роботи школи за різними напрямками показав, що вчителі й здобувачі освіти  досягли певних результатів у своїй діяльності. Але ці результати участі учнів школи у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах з різних предметів, конкурсі науково-дослідницьких робіт МАН, вчителів у конкурсах професійної майстерності незначні.
Формування високорозвиненого суспільства, розбудова демократичної держави потребують виховання особистостей, здатних до самореалізації, творчої побудови свого життя, спроможних робити вибір і нести відповідальність. Проте традиційна школа, на жаль, переважно орієнтована на засвоєння системи знань, а не виховання самостійних, ініціативних, відповідальних, компетентних членів суспільства. Сучасна педагогіка має наповнити навчання й виховання новим життєтворчим, духовним змістом, допомогти дитині знайти сенс життя, навчити швидко адаптуватися в життєвих ситуаціях, уміло застосовувати здобуті знання.
А тому в 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив буде продовжувати працювати над методичною проблемою ««Підвищення ефективності і якості освітнього процесу шляхом впровадження в систему роботи опорних схем і схемо-знакових моделей»».
Мета і завдання педагогічного колективу:
- формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних проблем психолого-педагогічної науки;
- розвиток соціальної активності вчителів, рівня загальної і педагогічної культури;
- забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-методичної роботи, її відповідності поставленій меті та завданням;
- використання форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами, адекватним сучасним цілям і змісту науково-методичної роботи;
- забезпечення практичної спрямованості методичної роботи з метою задоволення потреб і формування запитів педагогічних працівників;
- сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності;
- надання конкретної допомоги вчителям в впровадженні інноваційних технологій у навчально-виховний процес;
- створення умов організації надання інтегрованої допомоги педагогічним працівникам в удосконаленні професійного рівня.
            Педагогічний колектив школи згідно з річним планом роботи на 2018/2019 навчальний рік отримав поновлені завдання з упровадження в практику ефективних засобів і технологій навчання, виховання й самовдосконалення обдарованих і талановитих учнів школи. Протягом поточного навчального року в школі здійснювалась робота по виявленню обдарованої молоді через різноманітні форми у навчальній та виховній діяльності учнів, для дітей були створені сприятливі умови для їх гармонічного розвитку, набуття навичок і знань.
Була поновлена база даних про обдарованих дітей у школі на 10.09.2018 року було виявлено 28 учні:
Упродовж 2018/2019 навчального року у школі працювали гуртки від «Креативне рукоділля», "Патріот" (керівник Іржавська Я.А..), «Екологічний» (керівник Ворошилова В.В.). Більшість  учнів школи були залучені до участі в роботі гуртків.
Протягом  вересня-грудня 2018 року регулярно проводились додаткові індивідуально-групові заняття з підготовки учнів до олімпіад (за окремим графіком).
З метою активізації пізнавальної діяльності, стимулювання творчого самовдосконалення дітей, підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів, виявлення обдарованих дітей, з метою оцінювання роботи вчителів у даному напрямку з 08 по 29 жовтня 2018 року були проведені олімпіади з 16 навчальних предметів, в яких брали участь 35 учнів 6-11-х класів, що становить 53% від загальної кількості учнів даних класів.
За результатами участі учнів у І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів проведено моніторинг за 5 навчальних років, результати якого свідчать про те, що відсоток участі учнів у шкільних олімпіадах 2014/2015 навчального року зменшився (53%) порівняно з 2013/2014 навчальним роком (59%), а з 2015/2016 навчального року почав зростати і становив у 2016/2017 навчальному році 61%, а у 2017/2018 році сягнув 63%, проте зменшився на 5% у 2018/2019 навчальному році.
У II (районному) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад взяли участь 7 учнів, що становить 9,4 % від загальної кількості учнів 6-11-х класів.
Призери районних олімпіад:

Предмет
Конкурс 
Результати
Прізвище  учня
ПІБ вчителя
Укр. мова
Диплом ІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Огій Ірина 7 клас
Холявенко А. 11кл
Зарва В.В.
Зарва В.В.

Математика
Диплом ІІІ ст.
Носач Василь 8 клас
Динник  Л.Г.
Біологія
Диплом ДІ ст.
Диплом ІІст.
Федусь Богдана 10 клас
Холявенко Аліна 11 клас
Ворошилова В.А.
Історія
Диплом І ст.
Диплом І ст.

Федусь Богдана 10 клас
Холявенко Аліна 11 клас

Борсук К.І.
Нужненко Н.В.
Борсук К.І.
Англ. мова
Диплом ІІІ ст.
Холявенко Ельдар 9 клас
Ліщенко Т.С.
Географія
Диплом ІІІ ст.
Носач Василь 8 клас
Ворошилова В.А.
Астрономія

Диплом І ст.
Холявенко Аліна 11 клас
Руленко Л.В.
Правознавство

Диплом ІІІ ст.


Холявенко Аліна 11 клас
Нужненко Н.В.
Фізика
Диплом ІІІ ст.
Месевра Роман 10 клас


Руленко Л.В.
Екологія
Диплом  ІІст.
Кукса Юлія 11 клас
Ворошилова В.А.

За результатами участі учнів школи у II (районному) етапі учнівських олімпіад з навчальних предметів також проведено моніторинг за 5 навчальних років.
Учні школи брали участь у конкурсах районного, обласного та національного рівнів, а саме:

Міжнародний мовно-літературни конкурс учнівської і студентської молоді ім. Тараса Шевченка
Диплом І ст.
Диплом ІІ ст.
Руленко Єлизавета 6 клас
Огій Ірина 7 клас
Руленко Л.М.
Зарва В.В.
Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика
Диплом  ІІ ст.
Диплом ІІ ст.
Диплом ІІІст
Руленко Єлизавета 6 клас
Стась Олександр 3 клас
Холявенко Аліна 11 клас
Руленко Л.М.
Стась Т.Є.
Зарва В.В.

Конкурс «Український сувенір»
Переможці
ІІ етапу
Пилипенко  О.
Кононіченко І.
Стась Т.Є.
Картава О.І.

Новорічно-різдвяна виставка “Новорічна композиція”


Переможці ІІ етапу
Колектив гуртка «Креативне рукоділля»

Циганок Нікіта 4 клас

Кононіченко Ірина (7)
Іржавська Я.А.

Співак А.В.


Ворошилова В.А.
Всеукраїнська трудова акція «Парад квітів біля школи»
Переможеці національного етапу
Диплом І ст.
Учні 4 класу
Співак А.В.
Конкурс  комп’ютерної творчості
5 місце на ІІІ етапі
Руленко Ліза 6 клас
Іржавська Я.
МАН
Переможці ІІ етапу

Месевра Роман 10 клас
Ворошилова В.А., Руленко Л.В.
Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму
Переможець національного етапу
Диплом ІІІ ст.
Месевра Роман 10 клас
Руленко Л.В.
Всеукраїнська акція  «Годівничка»

Переможці національного етапу
Диплом  І
ст.

ДІ
Учні 4 класу

Співак А.В.
Всеукраїнський конкурс навчально- дослідних земельних ділянкок

Всеукраїнська акція «День зустрічі птахів», номінація «Щедра годівничка»

Всеукраїнська трудова акція "Кролик"

Всеукраїнський кнкурс "Пришкільна ділянка - як освітній майданчик для сучасних безпечних агротехнологій"Диплом  ІІ ст.

Переможці обласного етапу Диплом І ст.Переможці національногог етапу Диплом І ст.Переможці заочного обласного етапу
Учні 10 класу


Учні 7 клас

Семінько Юлія (5 клас)
Учні 10 класу
Ворошилова В.В.Ворошилова В.В.
Ворошилова В.В.
Ворошилова В.В.
Спортивне свято «Веселі старти»

Переможці районного етапу
«Веселі старти»
4-6 класи
Кобиш Я.В.
Конкурс дитячого малюнку "Я - такий як ти!"
Переможець обласного етапу
Диплом ІІ ст.
Стась Олександр (3 клас)
Іржавська Я.А.
Міжнародний математичний конкурс
«Кенгуру»

·         відмінників – 5
·         добре – 15
·         учасник - 1

2-9 класи:

Динник Л.Г.
Стась Т.Є
Жолобко В.М.
XVI обласний конкурс-фестиваль «Таланти багатодітної родини»

Учасник
Огій Ірина
Товкач Н.М.
 Міжнародний конкурс з літератури та російської мови «Sunflower"
Диплом І ст.- 1
Диплом ІІ ст.- 4
Диплом ІІІ ст.-2
Учасники - 8

15 учасників
Соловей Ю.В.
Всеукраїнська українознавча гра “Соняшник"

9 учасників
Руленко Л.М.

У 2018/2019 навчального року приділялася належна увага позакласній роботі з навчальних предметів - проводилися предметні тижні, зокрема, Тижні фізичної культури, географії, історії та хімії, правових знань, протидії торгівлі людьми, до участі в яких залучалися учні школи.
            За підсумками 2018/2019 навчального року щодо організації роботи з обдарованими учнями й талановитою молоддю слід відзначити таких учителів школи: учителя історії Нужненко Н.В., учителя історії Борсук К.І., учителя біології Ворошилова В.А., Руленко Л.В. учителя фізики. Учні цих учителів-наставників стали переможцями районних олімпіад із базових дисциплін, національних конкурсів.
В основному план методичної роботи за рік виконано.
ІV. Навчальна діяльність учнів
Особлива увага приділяється навчанню та вихованню учнів. Відповідно всеобучу всі діти шкільного віку були охопленні навчанням. На 1 вересня 2018 року до навчання приступило 89 учнів. Навчання проводилось за п’ятиденним режимом роботи школи.
    У 2018/2019 навчальному році школа  працювала у режимі одної зміни. Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку:
·   в 1 класі – 35 хвилин;
·   в 2-4-х  класах – 40 хвилин;
·   в 5 – 11-х  класах – 45 хвилин,
перерви тривалістю 10 та 30 хвилин.
    Головна місія школи – надання якісних освітніх послуг.
    За результатами річного оцінювання переважна кількість учнів мають достатній та середній рівень навчальних досягнень.
        У 1 класі оцінка навчальних досягнень учнів вербальна, і за словами вчителя початкових класів Антоненко Л.М.   6 учнів читають тексти правильно, виразно, усвідомлюючи зміст. Вони дотримуються швидкості читання, наближеної до повільної зв’язної розповіді. Тексти розуміють і адекватно виконують короткі інструкції до навчальних завдань у підручнику та запропоновані вчителем як індивідуально, так і в парах, групах.  Списують друкований і рукописний текст, дотримуючись каліграфічних вимог, виконують без помилок лексичні завдання. Пишуть під диктовку слова, речення із 3-4 слів, у яких звучання і написання не розходиться.  4 учні тексти читають складами, невиразно, переставляють слова, пропускають букви, частково розуміють зміст прочитаного, тільки за допомогою вчителя виконують завдання до текстів. Списують друковані та рукописні тексти з помилками на неправильне з'єднання, пропуск букв. Допускають від 1 до 3 помилок у своїх роботах, інколи неохайні виправлення, некаліграфічне написання букв. 1  учень  має дуже низький рівень знань з усіх предметів.  
 5 учнів показали глибокі знання з усної та письмової нумерації чисел у межах 100, застосовують прийоми обчислення у межах 100 на основі знання нумерації чисел, додають  і віднімають розрядні числа, порівнюють, додають і віднімають іменовані числа, знають порядок роботи над задачею, розв’язують прості задачі на знаходження суми, різниці двох чисел, збільшення, зменшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння, знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від’ємника, складають задачі за малюнками, схемами, виразами.
   Більшість  учнів 1 класу наводять приклади об’єктів живої та неживої природи, створених руками людьми, групують їх,  мають уявлення про спостереження та досліди як методи вивчення природи, називають ознаки живих організмів, знають правила поведінки у природі, дотримуються їх під час прогулянок чи екскурсій. Мають уявлення про карту України, умовні позначення на ній рівнин, гір, річок, морів, пояснюють господарське значення водойм, лісів, культурних рослин, свійських тварин своєї місцевості. Знаходять у підручнику і додаткових джерелах знань відповіді на запитання до природи, готують розповіді та обговорюють їх.
Результати навчальних досягнень учнів 2-11 класів школи наведено в таблиці:

Клас
К-ть учнів
Рівень навчальних досягнень учнів
Початковий
%
Середній
%
Достатній
%
Високий
%
2
11
0
0%
5
45%
4
36%
2
18%
3
7
0
0%
   3
 43%
1
14%
3
43%
4
6
0
  0%
4
67%
2
33%
0
      0%
5
6
0
0%
    4
67%
2
   33%
0
     0 %
6
4
0
0%
1
40%
2
20%
1
40%
7
10
0
0%
6
60%
3
  30%
1
10%
8
8
0
0%
6
75%
2
25%
0
0%
9
8
0
0%
6
75%
2
25%
0
0%
10
10
0
0%
6
80%
2
20%
0
0%
11
7
0
0%
5
71%
2
29%
0
0%

       
 Відповідно до Законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації», наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 №59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту» , наказу по школі від 27.03. 2019 року №31 «Про організоване завершення 2018/2019 навчального року та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», з 10 по 22 травня була проведена державна підсумкова атестація з двох предметів: української мови та математики. Підсумкова атестація була проведена у вигляді підсумкових контрольних робіт з відповідних предметів.
       На екзамени з`явились всі учні 4 класу. Державна підсумкова атестація з усіх предметів розпочалась та закінчилась своєчасно. Атестаційні комісії працювали у повному складі згідно затвердженим спискам. Процедуру проведення державної підсумкової атестації було дотримано. Екзамени пройшли організовано, без порушень.
      Протоколи державної підсумкової атестації були оформлені в закладі згідно нормативних вимог, письмові атестаційні роботи учнів перевірені своєчасно.
Зміст завдань підсумкових контрольних робіт був сформований відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учня, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
     Завдання для підсумкових контрольних робіт були розроблені вчителем 4-го класу, погоджені педагогічною радою та затверджені директором школи.
Результати контрольної роботи з математики.

Клас
П.І.Б. вчителя
Всього учнів
Виконали роботу
В
Д
С
П
Якість учнів %
4
Співак А.В.
6
6
1
2
3
-
34,7%

У завданнях були допущені такі помилки:
- на порівняння та перетворення величин;
- на знаходження частини від числа;
- на знаходження значення виразу (із дужками) з багатоцифровими числами, що передбачає визначення порядку дій.
Помилки були допущені тому, що деякі учні недостатньо засвоїли поняття «дробові числа», неправильно застосували залежність мір довжини, через неуважність були допущені помилки при записі числа, а обчислення далі виконані правильно.
Частина учнів неправильно розв’язали розширену задачу на завдання до одиниці. Учні допустили помилки тому, що не засвоїли правила зведення до одиниці, неправильно виконують обчислення, не вміють добирати дій, логічно мислити.
Результати контрольної роботи з української мови.
Клас
П.І.Б. вчителя
Всього учнів
Виконали роботу
В
Д
С
П
Якість учнів %
4
Співак А.В.
6
6
1
1
4
-
 24,2%

Аналіз контрольної роботи з української мови показав, що частина учнів допустили такі помилки:
- у завданнях до тексту закритого типу з вибором однієї правильної відповіді серед трьох пропонованих варіантів;
- у завданні до тексту відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами.
Помилки були допущені тому, що в деяких учнів недостатньо розвинуті навички усвідомленого, у відповідному темпі читання мовчки.
При виконанні творчого завдання не всі учні змогли висловити і обґрунтувати свою думку.
У тестових завданнях з української мови були допущені помилки:
- знаходження  іменників у початковій формі;
- списування словосполучень, уживаючи займенник;
- списування частини тексту із завданням.
Під час списування частини тексту були допущені помилки тому, що деякі учні недостатньо засвоїли правило написання слів з ненаголошеними-е, -и; зі знаком м’якшення та літерою щ. Через неуважність були допущені помилки на заміну букв, пропуск розділових знаків.
Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, наказів по школі від 05.04.2019 №37 «Про підготовку до проведення державної підсумкової атестації в 2018/2019 навчальному році», від 05.04.2019 №38 «Про затвердження графіку ДПА у 4,9 класах в 2018-2019 навчальному році» з 29.05.2019 по 07.06.2019 року була проведена державна підсумкова атестація учнів 9 класу.
      На екзамени з`явились всі учні 9 класу. Державна підсумкова атестація з усіх предметів розпочалась та закінчилась своєчасно. Атестаційні комісії працювали у повному складі згідно затвердженим спискам. Процедуру проведення державної підсумкової атестації було дотримано. Екзамени пройшли організовано, без порушень.
      Протоколи державної підсумкової атестації були оформлені в закладі згідно нормативних вимог, письмові атестаційні роботи учнів перевірені своєчасно.
За результатами державної підсумкової атестації учнів 9 класу встановлено наступне:
Навчальний предмет
Рівні навчальних досягнень

Початковий
Середній
Достатній
Високий
1
Українська мова
1
 5
2
0
2
Математика
1
5
2
0
3
Зарубіжна література
1
5
2
0

ДПА з математики у 9 класі показала, що недоліками у виконанні завдань є: спрощення дробово-раціональних виразів, застосування формул скороченого множення; логіка математичного мислення та обґрунтування положень; обчислювальні навички.
ДПА з української мови у 9 класі показала, що учні слабо засвоїли правопис складних прислівників, дієприслівників, розділові знаки при  вставних словах, однорідних членах речення, при дієприслівниковому звороті, вживанні тире в складному реченні та переносі слів.
ДПА з  зарубіжної  показала, що учні  слабо засвоїли знання з особливостей літературних періодів та їх періодизацію, аналіз окремих творів, характеристика образів.
Отримані результати свідчать про те, що більшість  учнів  не в повній мірі використали свої можливості під час написання робіт, були допущені в деяких роботах  елементарні помилки.
Результати ДПА  учнів 11 класу
№ п\п
ПІБ
Укр мова
Історія
Географія
Математика


Річна
ЗНО
Річна
ЗНО
Річна
ЗНО
Річна
ЗНО
1
Іванченко Володимир
5
6
6
6
8
8
-
-
2
Кукса Юлія
8
7
9
8
-
-
9
9
3
Стась Каріна
5
4
5
8
7
5
-
-
4
Тарасенко Юлія
5
4
4
6
6
5
-
-
5
Холявенко Аліна
10
7
10
10
11
9
-
-
6
Шевченко Анжеліка
5
4
4
5
6
4
-
-
7
Дроб’язко Олександр
5
3
4
5
5
3
-
-
                                    
ДПА/ЗНО показало, що учні справились з завданнями переважно  на достатньому  рівні.  Найгірші знання показали учні з української мови та географії,  а найкращі з  історії України та математики.
 V. Виховна робота
Виховна робота в 2018/2019 н.р. школи базувалась на ціннісному ставленні до людей, себе, мистецтва, суспільства, праці, природи і була спрямована на створення умов для розвитку особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створення і розвиток цінностей громадянського суспільства, виховання національної культури, утвердження принципів загальнолюдської моралі, пізнавальних інтересів та творчої активності.
Головна мета виховної роботи – це виховання творчої особистості, наділеної естетичними смаками, інтелектуальною та етичною культурою, виховання громадянина своєї Батьківщини – України.
         Виховна робота планується з урахуванням   визначних пам’ятних дат країни.  Виховання дітей та підлітків проводиться відповідно плану за такими напрямками : національно – патріотичне, громадянське, правове, моральне, екологічне, охорона життя та здоров’я, народознавство, колективні творчі справи.
       За напрямком національно-патріотичне виховання були проведені такі заходи: перший урок «Прагнемо миру», виховний захід «Пам’ятаємо…» до 75-ї річниці визволення села від нацистів, постійно доглядається прилегла територія  пам’ятника та могили воїнів-визволителів, покладаються квіти, козацьке свято «Козацьку славу не здолать віками» (районний семінар з виховної роботи), флешмоб до Дня Миру, історична година до Дня пам’яті героїв Крут «Квіти в полі, там де Крути…», мітинг «Ми пам’ятаємо всіх», проведений до Дня пам’яті та примирення, оновлюється стенд  «Слава Україні! Героям слава!».
    За напрямком громадянське виховання  проводились  такі заходи:
виховна година «Народ мій є, народ мій завжди буде» (до 5-ї річниці Революції Гідності та Свободи), свято до Дня ЗСУ «Збройні сили України - слава, гордість, міць країни», літературно - музична композиція до Дня Соборності «Нехай не розмежованою залишиться повік», лінійка пам’яті «Болить і досі всім Афганістан», усний журнал до 80-ої річниці з Дня проголошення незалежності Карпатської України «Карпатська Україна – шлях до державності», лінійка «Чорнобиль», День вишиванки,  концерт до Міжнародного жіночого дня «Для Вас, жінки»,  свято квітів «З Україною в серці», концертна програма «Учителько – ви світлий образ мами», лінійка пам’яті «Прости нас пам’яте. Прости…» , присвячена голодомору.
     В межах правового виховання були проведені такі заходи: перегляд відеороликів правопросвітницького характеру, книжкова виставка «Право у моєму житті», Всеукраїнський тиждень права, бесіда «Права, обов’язки, правила. Як вони співіснують», диспут «Чи можливі права без обов’язків», відверта розмова «Ми зернятка України» , батьківський лекторій  «Права дитини», тренінги  «Діти проти насильства», лекції  «Правова відповідальність неповнолітніх», зустріч з представниками ювенальної превенції Бабенко І.В. та майором поліції сектору ювенальної превенції УПД ГУНП в Чернігвській області Шарпатим О.А., зустріч здобувачів освіти з представниками ЦСССДМ, індивідуальні бесіди спеціалістів ЦСССДМ з учнями, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, відвідування сімей та індивідуальні бесіди з батьками.
      Традиційно в школі проводяться загальношкільні свята: Свято Першого Дзвоника, Свято Квітів, Шкільний ярмарок, Свято до Дня Вчителя, Свято до Дня ЗСУ, Святого Миколая, Новорічні свята, свято до Дня Матері, свято Останнього Дзвоника. Педагогом-організатором був проведений у початкових класах захід «Містер та Міс Осінь», що також став традиційним.
    Протягом навчального року проходять олімпійський тиждень, тиждень гуманного та відповідального ставлення до тварин, тиждень з охорони життєдіяльності, місячник «Зелена весна».
     Вчителі та учні школи є активними учасниками обласних та Всеукраїнських акцій. Зібрані кошти під час акції «Серце до серця» були перераховані на рахунок.  Традиційно проводяться акції «Весняна толока», «Забуті могили»,  «Посади дерево»,  «Грані добра», «Зробимо Україну чистішою разом».  В школі була проведена акція  «За чисте довкілля».  Зібрані матеріали (скло, батарейки, пластикові пляшки) передали Смалько О.С. - голові благодійного фонду «Прогрес». Найактивнішими учасниками були учні 4 класу (класний керівник Співак А.В.).
      Діти брали участь в районних конкурсах «Новорічна композиція» та «Традиційна українська іграшка». Робота І. Кононіченко «Свинка» була направлена на обласну виставку- конкурс.  Учениця 7 класу Огій І. стала переможцем  районного конкурсу «Таланти багатодітної родини»  у номінації «Вокал» та учасницею обласного туру.  Команда школи «ЮКОР» брала участь у ІІІ етапі Всеукраїнського спортивно – масового заходу серед дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя» в  м. Чернігові та виборола 7 місце з 19 команд Чернігівської області ( керівники: Пугач С.В., Кобиш Я.В., Грабина А.Б.). Команда школи «Кобра»  під час  змагань у районному етапі  військово – патріотичної гри «Сокіл» (Джура)  виборола ІІ місце.
       В школі  активно ведеться  спортивно-масова  робота. Учнівські команди школи під керівництвом Кобиша Я.В. були постійними учасниками районних  змагань з футболу, волейболу, настільного тенісу та займали призові місця. Команда хлопців виборола ІІ місце з футболу під час проведення кубку федерації та ІІ місце на районному чемпіонаті з футболу. Команди дівчат та хлопців зайняли ІІ-гі  місця з футболу, присвяченому    пам’яті  В.С.Бахмача. На районних змаганнях «Веселі старти» команда школи зайняла  І місце. Кобиш Я.В. організував та провів на базі Липівської ЗОШ І-ІІІ ступенів турнір з футболу, присвячений пам’яті  директора спортшколи Кобиша В.А.
       В 2018 – 2019 навчальному році активно працювало методичне об’єднання класних керівників. Було проведено 5 засідань, на яких розглядалися актуальні питання виховання учнів, обговорювалися поточні проблеми, проводилося анкетування, тренінги практичним психологом. Класними керівниками були проведені показові виховні години :
·        5 клас -  виховна година   «Я вірю в силу доброти» (класний керівник Соловей Ю.В.);
·        10 клас - виховна година  «Шануй батька й неньку, тоді скрізь тобі  буде гладенько» ( класний керівник Руленко Л.М.);
·        8 клас - виховна година «Хай звучить веселий сміх, щоб гарний настрій був у всіх» ( класний керівник Динник Л.Г.);
1 клас -  Свято «Прощання з Букварем»  (класний керівник  Антоненко Л.М.);
·        4 клас -  конкурс «Найкращий мамин помічник» (класний керівник Співак А.В).;
·        новорічний ранок  «У світі казки» для учнів 1-7 класів підготувала з класним колективом 7 класу Ворошилова В.А.
      У 2018-2019 навчальному році в Липівській ЗОШ І – ІІІ ступенів працювали гуртки : національно-патріотичний гурток «Патріот» , креативного рукоділля,  екологічний .
 Програма національно- патріотичного  гуртка була направлена на використання елементів козацької педагогіки, досвіду наших предків по вихованню підростаючого покоління, виконання законів кодексу «лицарської честі». Результатами праці гуртківців стала підготовка та участь у святі «Козацьку славу не здолать віками» до дня Козацтва.
        Гурток «Креативне рукоділля» відвідували учні 3-5 класів по дві години на тиждень. Зміст програми гуртка передбачав розширене й поглиблене ознайомлення вихованців із декоративно-ужитковою творчістю та сучасними техніками, формування умінь і навичок виконання творчих робіт. Підсумком роботи гуртківців є творчі проекти (колективні та індивідуальні), участь у конкурсах, виставках («Новорічна композиції», «Люби і знай свій край»). Вихованці гуртка виготовляли і тематичні вироби: до свята осені, Нового року, 8 березня, дня Матері.
     Метою  екологічного гуртка було забезпечення творчого інтелектуального розвитку дітей, залучення до ведення краєзнавчої роботи про природу рідного краю, збирання народознавчих матеріалів щодо застосування лікарських рослин. Гуртківці Ворошилової В.А. зайняли І місце у Всеукраїнській акції «Кролик», переможці ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Навчально-дослідні ділянки», учасники Всеукраїнських конкурсів «Щедра годівничка», «Годівничка», «Галерея кімнатних рослин».
     Протягом навчального року працювали рада школи, яка об’єднувала зусилля педагогічного, учнівського та батьківського колективів щодо розвитку навчального закладу, удосконалення навчального процесу; підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
    Ефективно працювала рада по опіці , члени якої виконували такі завдання:  вивчали індивідуальні особливості дитини, ознайомлювались  з умовами життя учня в сім’ї опікуна, педагогічний колектив створював здорову атмосферу в школі.
    На належному рівні працювала рада профілактики. Засідання якої проводились відповідно плану роботи. Крім запланованих питань розглядались порушення Статуту школи окремими учнями. З порушниками та їхніми батьками  проводилась відповідна  робота класними керівниками, дирекцією школи . Адміністрація школи особливу увагу у вихованні приділяє учням, які перебувають на внутрішньошкільному обліку : Маковецька Н., Салівон М. Класні керівники працюють з цими учнями за індивідуальним планом, затвердженим на початку навчального року.
       Адміністрація школи тримає під постійним контролем відвідування учнями школи та успішність неповнолітніх. До відома батьків доводиться ця інформація, даються рекомендації, надається педагогічна та психологічна до    помога. В цьому значну роль відіграє психологічна служба школи. Психолог Іржавська Я.А. індивідуально працює із дітьми та здійснює корекцію відхилень у їх поведінці. Завдяки тестуванню, співбесідам психолог школи вивчає особистість дитини, мікроклімат її сім`ї, адаптування її в середовищі. Потім на основі досліджень дає рекомендації як учням, так і батькам та педагогам щодо попередження правопорушень.
      Систематична робота проводиться щодо запобігання дитячого травматизму: викладається курс «Основи здоров'я» в 1-9 класах, проводяться виховні години з протипожежної, радіаційної безпеки; запобігання травматизму; правил поводження з електроприладами, в суспільних місцях,  з незнайомими людьми, з вибухонебезпечними речовинами та предметами.
VI. Соціальний захист
    У 2018/2019 навчальному році робота школи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій була спрямована на виконання законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», указів Президента України  від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»,  від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», розпорядження Кабінету Міністрів від 11.06.2007 № 119/2007-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2006-2016 роки».
Створений банк даних дітей пільгового контингенту. Станом на 25.05.2018 р. в школі навчалося 36 учнів пільгового контингенту:
-   діти з багатодітних сімей – 33;
-   діти з обмеженими можливостями  – 2;
-   діти-сироти – 1;
-   діти, позбавлені батьківського піклування – 3;
На кінець 2018/2019 н.р. у Липівській ЗОШ І-ІІІ ступенів навчається 90 учні, з них 36 учні пільгової категорії, що складає:

Всього учнів по школі
Пільговий контингент
90 – 100 %
39 – 40 %

У школі цим дітям приділяється багато уваги, педагоги з турботою до них відносяться, залучають учнів-пільговиків до різноманітних заходів, конкурсів, вікторин, екскурсій. Вони були задіяні в шкільних гуртках.
Школярі беруть активну участь в шкільних конкурсах, районних олімпіадах, конкурсах малюнків та поробок на різну тематику, а також в районних спортивних змаганнях. Стась Олександр, дитина з інвалідністю, став переможцем обласного конкурсу «Я такий як ти!»( диплом ІІ ступня) , Огій Ірина, дитина з багатодітної сім’ї, переможець районного та учасниця обласного  конкурсу-фестивалю «Таланти багатодітної родини».
Протягом всього 2018/2019 н.р. адміністрацією школи, класними керівниками, вчителями-предметниками проводилась робота з батьками, діти яких належать до пільгових категорій.
Велась роз’яснювальна робота, індивідуальні бесіди з батьками, проводилися батьківські збори, лекторії, відвідування сімей пільгового контингенту.
     З 28 травня по 12 червня в школі було організовано пристосований  пришкільний табір відпочинку «Сонечко» з денним перебуванням, де відпочивало  46 дітей. Було  проведено необхідну організаційну роботу щодо своєчасної підготовки і проведення відпочинку дітей влітку 2019 року, створено умови для зайнятості дітей з використанням бази закладу. Здійснено якісний підбір кадрів для роботи в пришкільному закладі відпочинку згідно штатного розпису. Вжито заходи щодо забезпечення дотримання в пришкільному закладі відпочинку належного догляду за дітьми, режиму харчування, прогулянок,  а також  відповідну виховну, фізкультурно-спортивну та культурно-екскурсійну роботу. Забезпечено виконання заходів щодо формування у дітей навичок здорового способу життя через залучення дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом, раціонально використовувати для цього матеріально-технічну базу закладу, ігровий та спортивний майданчики. Діти шкільного віку із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та діти  пільгових категорій охоплені літнім відпочинком на 100%.
      Відпочинком  було охоплено 46  дітей:

Категорії дітей
Кількість дітей
Всього
За бюджетні кошти
За батьківські кошти
·    діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

1
1
·    діти, осіб визнаних учасниками бойових дій (АТО)
2
0
2
·    бездоглядні і безпритульні діти
0
0
0
·    діти, потерпілі від наслідків  Чорнобильської  катастрофи
0
0
0
·    діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф
0
0
0
·    діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер унаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, а також унаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО
0
0
0
·    діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер унаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту
0
0
0
·    діти з обмеженими можливостями
2
0
2
·    діти з багатодітних та малозабезпечених сімей
24
0
24
·    діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків
0
0
0
·    діти, які перебувають на диспансерному обліку
0
0
0
·    талановиті та обдаровані діти-переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів і спортивних команд
8
0
8
·    діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи
0
0
0
·    діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, а також дітей, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції
9
0
9
Всього
45
1
46

Протягом всього відпочинку дітей було організоване дворазове харчування за  кошти місцевого бюджету (Талалаївська селищна рада).
VII. Збереження і зміцнення здоров’я учнів і працівників
     Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно лікарі ТЦЛ проводять медичне обстеження дітей. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. На диспансерному обліку – 14 учнів.
      Вчителі також щорічно проходять медичний огляд за окремим графіком один раз на рік, працівники їдальні – два рази на рік.
    Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства (ст. 5), постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2014 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,  іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами учні 1-4 класів та учні пільгових категорій забезпечувалися безоплатним одноразовим харчуванням. Адміністрацією закладу проводилася щомісячна перевірка режиму роботи шкільної їдальні, якості продукції і відповідності норм харчування учнів, перевірка проводилася також і радою з питань харчування школи. В результаті перевірок усунені недоліки – систематично закуповувався необхідний інвентар (тарілки, чашки, крани системи водопостачання, придбано нову електроплиту, закуповуються необхідні миючі засоби, засоби гігієни, дезінфікуючі засоби).
VIII. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності
    Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей в побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, інших чисельних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи проводиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі  призначено відповідального за організацію роботи з охорони праці заступника директора з навчально-виховної роботи Борсук К.І., сплановані заходи.
    На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів. Регулярно відбувалися цільові інструктажі у учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями, поїздками. У школі в наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортивний зал мають  необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів з безпечної поведінки, стенди з охорони праці.
    Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах  при директорові. Вивчаючи стан травматизму  серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведено відповідну роботу з учителями. У цьому році не травмовано жодного учня під час навчально-виховного процесу та  в позаурочний час.
Традиційними в школі є тижні безпеки дорожнього руху, знань пожежної безпеки, сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, охорони праці, День цивільного захисту населення.
IX. Фінансово-господарська діяльність
    Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до Статуту.
    Джерелами фінансування є:
·      кошти Талалаївської селищної ради;
·      благодійні внески батьків;
·      благодійні внески фізичних осіб

№ п/п
Види робіт
Сума (грн)                              
Залучені кошти
1.
Капітальний ремонт коридору  школи
   2 500
Кошти з навчально-дослід. ділянок
2.
Шуруповерт
   800
Кошти з навчально-дослід. ділянок
3.
Принтер
  3150
Агрофірма «Горизонт»
4.
Ноутбук, принтер
    10000     
Народний депутат В. Давиденко
5.
Заміна вікон   на енергозберігаючі (7)
49000
Талалаївська с/р
6.
Заміна освітлення
29000
Талалаївська с/р
7.
Камери віеоспостереження
30000
Талалаївська с/р
7.
Придбання фарби
6000
Талалаївська с/р
8.
Придбання господарського інвентарю
300
ПП Семінько С.Г.
9.
Оранка н.д. ділянок
20 л дизпалива
5 л тех.масла
Агрофірма «Горизонт»

    Заплановано облаштування стендами класних кімнат та коридорів школи, ремонт даху школи.
X. Управлінська діяльність
    Першочерговим завданням адміністрації є організація роботи школи, де колектив має спільну мету, обумовлену європейськими, державними, регіональними тенденціями розвитку освіти; формування системи показників та оцінок, які контролюють, оцінюють та регулюють процеси в управлінні.
    Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Рішення до управління та контролю за навчально-виховним процесом адміністрація школи приймає колегіально.
    Застосування принципу раціонального поєднання традиційного і інноваційного в управлінні внесло зміни в основні завдання, функції, форми та методи діяльності керівника і сформувало нові підходи:
·        підготовка конкурентоспроможних випускників;
·        створення конкурентоздатного освітнього середовища;
·        використання комп’ютерної мережі Інтернет;
·        створення правових, організаційних, психологічних умов для здійснення діяльності педагога;
·        соціальна та психологічна підтримка педагогів-новаторів.
    Модернізованими управлінськими функціями є: прогностична, політико-дипломатична, консультативна, менеджерська, представницька.

Питання, що потребують подальшого розв’язання:
- підвищення якості освітніх посліг;
-  підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
- створення цілісної системи моніторингу НВП;
- активне використання комп’ютерних методичних комплексів;
- недостатня результативність ЗНО;
- покращення матеріально-технічної бази закладу.

2 коментарі: